top of page

Privacy statement

Suusoo Hairstyle respecteert de privacy van haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacy verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.


Doel van de gegevensverwerking
Suusoo Hairstyle verzamelt gegevens van haar klanten die afspraak maken of anderszins diensten of producten van Suusoo Hairstyle afnemen voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die aan de kassa plaats vinden.

  • Om klanten de door hen gemaakte afspraak en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen informeren met betrekking tot de gemaakte afspraak van de klant.

  • Deze gegevens worden opgeslagen in onze softwarepakketten en dossiers. Deze zullen worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

  • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor diensten waarvoor u voorafgaand opdracht hebt gegeven.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SUUSOO Hairstyle.

 

Gegevens wijzigen

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen .

In dat geval kunt u contact met ons opnemen d.m.v. een mail te sturen naar info@suusoo.nl. Wij zullen dit voor u aanpassen.

 

Bewaartermijn

SUUSOO Hairstyle  bewaart uw gegevens niet langer dan bij de wet vastgestelde bewaartermijn.

bottom of page